QUY ĐỊNH MỚI VỀ VIỆC TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ Ô TÔ

 In Thị trường xe, Tin Tức

Quy định mới về việc tính lệ phí trước bạ xe ô tô năm 2017

Nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của khách hàng, Toyota Hà Đông đang tích cực làm việc để yêu cầu Bộ tài chính sửa đổi bảng giá tính lệ phí trước bạ, tuy nhiên cần thời gian để phía Bộ xem xét và điều chỉnh cần thiết.

  1. Cách tính lệ phí trước bạ

Lệ phí trước bạ xe ô tô (VNĐ) = Giá tính lệ phí trước bạ của xe ô tô (VNĐ) x Mức thu (%)

Trong đó :

  • Giá tính lệ phí trước bạ của xe ô tô :
    • Trước năm 2016 Theo bảng giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban Nhân dân các tỉnh/TP phê duyệt.(Mức giá tính lệ phí trước bạ xe mới bằng với Thông báo giá bán của doanh nghiệp sản xuất lắp ráp/nhập khẩu ô tô cung cấp)
    • Năm 2017 Theo bảng giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành áp dụng chung cho cả nước. (Thông báo giá bán của doanh nghiệp sản xuất lắp ráp/nhập khẩu ô tô chỉ là một trong các nguồn thông tin để soạn bảng giá tính lệ phí trước bạ của Bộ Tài Chính).
  • Mức thu (%) tùy theo mỗi tỉnh/ thành phố.

Người mua xe sẽ tính được chi phí tạm tính xe toyota cần thiết để đầu tư cho chiếc xe là bao tiền.

2.  Hình thức nộp lệ phí trước bạ

Tại chị cục thuế địa phương

3.  Sự thay đổi trong cách tính giá tính lệ phí trước bạ

– Trước 30/12/2016. Mức giá tính lệ phí trước bạ xe mới bằng với Thông báo giá bán của doanh nghiệp sản xuất lắp ráp/nhập khẩu ô tô cung cấp.
– Từ 01/01/2017. Mức giá tính lệ phí trước bạ được tính theo Bảng giá do Bộ Tài Chính ban hành.
(Thông báo giá bán của doanh nghiệp sản xuất lắp ráp/nhập khẩu ô tô chỉ là một trong các nguồn thông tin để soạn bảng giá của Bộ Tài Chính).

4.  Các quy định khác

– Bảng giá do Bộ Tài Chính ban hành được sửa đổi, bổ sung trong trường hợp phát sinh ô tô chưa được quy định hoặc giá chuyển nhượng thực tế của ô tô đã được quy định tăng hoặc giảm 20% trở lên.
– Trường hợp giá bán ô tô thực tế thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ là giá theo Bảng giá do Bộ Tài chính ban hành đang có hiệu lực áp dụng.
– Trường hợp giá tính lệ phí trước bạ chưa được quy định trong Bảng giá do Bộ Tài chính ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ được căn cứ vào hóa đơn bán hàng hợp pháp là tổng giá thanh toán của tài sản bao gồm các khoản thuế, phí có liên quan đối với tài sản mua bán chuyển nhượng.

Tại toyota hà đông sẽ hướng dẫn quý khách thủ tục để hoàn thiện chiếc xe toyota

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

 
toyota-ha-dong-tuyen-dungcap-bap-duong-toyota-hadong